Energiescan Multifunctioneel Centrum Piers’ Stee

  • Locatie: te Kimswerd aan de Harlingerweg.
  • Jaar: 2013

Het opnemen en opstellen van een energiescan met aanbevelingen voor het terugbrengen van het energiegebruik en de energiekosten.

Bouwadvies Wybe de Jong heeft een energiescan ontwikkeld waarbij gekeken is naar:  De bouwkundige staat, de installaties, het apparaten gebruik en het energiebeheer van het gebouw. Dit heeft een aanzienlijke besparing op het energiegebruik en de energiekosten opgeleverd.