Meerjarenonderhoudsrapport MFC Piers Stee

  • Locatie: te Kimswerd aan de Harlingerweg.
  • Jaar: 2012/2013

Het opnemen van de staat van onderhoud van het interieur en exterieur, en vervolgens het schrijven van een meerjarenonderhoudsplan.

Bouwadvies Wybe de Jong heeft hier in opdracht van de stichting MFC Kimswerd dit meerjarenonderhoudsplan geschreven.