Meerjarenonderhoudsrapport flatgebouw VVE

  • Locatie: te Leeuwarden aan de Julianalaan.
  • Jaar: 2013

Het opnemen van de staat van onderhoud van het interieur en exterieur, en vervolgens het schrijven van een meerjarenonderhoudsplan.

Bouwadvies Wybe de Jong heeft hier in opdracht van de VVE Zuid te Leeuwarden en in samenwerking met Hayma Bouwkundig Advies een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. En een herstelplan geschreven voor het vervangen van de gemetselde borstweringen door hekwerken op de balkons.