Referentie opdrachtgever

Wybe de Jong is een zeer ervaren en daadkrachtige toezichthouder met een uitstekend ontwikkeld gevoel voor kwaliteit en planning en bouwprocessen. Hij is succesvol door zijn open communicatie, betrokkenheid, kritische en proactieve houding en daadkracht. Wybe weet wat er voor nodig is om kwaliteit te leveren op een bouwplaats. Hij heeft jarenlange ervaring opgedaan aan de aannemerszijde. Hierdoor kent hij het alle ins en outs van het bouwproces en weet hij hiermee ook goed te sturen op de te leveren kwaliteit. Wybe is kritisch wanneer het nodig is. Hij stuurt naast kwaliteit ook op het haalbaar maken van de taakstellende planning. Wybe heeft ervaring in complexe bouwprojecten.

Werkervaring

Wybe heeft dertig jaar ervaring in het realiseren van bouwprojecten. Deze ervaring is als toezichthouder een vereiste om een bouwtraject goed te kunnen aansturen. Wybe heeft ervaring opgedaan in verschillende rollen. Als uitvoerder heeft hij woningen, bedrijfpanden, utiliteitsbouwwerken en grootschalige gecompliceerde bouwwerken gerealiseerd. Als projectleider heeft hij grote winkelcentrums in verschillende middelgrote steden gerealiseerd. En was hierbij verantwoordelijk voor het coördineren van brandtechnische zaken, het coördineren van nutsinfrastructuur en het aansturen van de hoofduitvoering. Op deze projecten begeleide Wybe de winkel inbouwpakketten; de wensen van de klant omzetten in ontwerp, te calculeren en de realisatie te begeleiden.

Hij kent vanwege deze ervaringen de uitdagingen waar een projectorganisatie in de realisatie fase voor staat. Hierdoor weet hij als geen ander de projecten binnen de gestelde kwaliteit en de planning te realiseren.