Verbouw: Dependance van het Trinitas College

  • Locatie: te Heerhugowaard aan de Windmolen.
  • Jaar: 2012

Door de toename van het aantal leerlingen aan het Trinitas College,gaat een deel van de leerlingen naar oude een oude basisschool aan de Windmolen.

Op de begane grond circa 550 m2 lokalen, gangen, toiletten en de aula aangepast en geschikt gemaakt voor  gebruik  door het middelbaar onderwijs. Het werk omvatte  hoofdzakelijk bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige aanpassingen.

Bouwadvies Wybe de Jong heeft hier in opdracht van het Trinitas College directievoering /toezicht werk verricht.