Werkwijze

Binnen de kaders van de kernpunten: Kwaliteit, Organisatie, Informatie, Geld en Tijd.

Plan van aanpak maken:

In een heldere en uitgebreide werkomschrijving leggen wij het plan van aanpak vast.  Afhankelijk van de opdracht en de wensen maken we afspraken over het regelen van “benodigde” subsidies, tekeningen, berekeningen en vergunningen.

Financiële kaders inkleuren:

Alle plannen worden gedetailleerd doorgenomen, waarbij het benodigde budget wordt vastgesteld en getoetst aan het beschikbare budget. Waar nodig worden de plannen bijgesteld, zodat opdracht(en) binnen het beschikbare budget passen.

Offertes aanvragen:

Door een complete werk- en bestekomschrijving te maken kunnen er duidelijke en gedetailleerde offertes worden aangevraagd.

Offertes beoordelen:

De offertes inhoudelijk toetsen: Is de aanbieding conform verstrekte werk- en bestekomschrijving aangeboden. Zijn alle onderdelen gecalculeerd en zitten er geen addertjes onder het gras, hoe verhoud de prijs zich met andere aanbiedingen.

Gunning:

Opdracht verstrekken aan gekozen partij/leverancier en de gemaakte afspraken vastleggen in contract(en)

Begeleiding/uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden in het werk begeleiden en toetsen of het werk conform contract(en)/overeenkomst(en) wordt uitgevoerd.

Oplevering:

Het werk opleveren en dit vastleggen in een officieel document: het “proces verbaal van oplevering”. Zorgen dat alle genoemde punten in dit proces verbaal conform overeenkomst tijdig en tot tevredenheid van de klant worden afgehandeld.

Nazorg/evaluatie:

Na de onderhoudsperiode checken of er nog nazorg punten zijn en evalueren het werk met de klant.

Project afsluiten:

Werk afsluiten